Lokal installation

3 fall när man väljer att köra lokalt

Valet beror på vilken tillgänglighet och säkerhetsnivå som eftersträvas

1

När det är höga krav på lokal tillgänglighet

Hur viktigt det faktiskt är att systemet fungerar lokalt, även om det är driftstörningar i andra delar av landet?

2

När det är extra viktigt med integritet och skydd av känslig data

Hur viktigt det är med integritet och skyddande av känslig data?

3

När man har höga säkerhetskrav och vill kunna frånkoppla allt externt 

Hur höga krav på säkerheten har er organisation?

Att lokalt kunna trycka på knappen blir viktigare och viktigare, inte bara för oss, utan för samhället i stort

MSB och SKL pratar ofta idag om vikten av att kunna driva lokala molnlösningar (lokala installationer) och att lokalt kunna säkra samhällsviktiga funktioner för en kommun eller en region, ett krav som idag både stadsnät, energibolag, fastighetsbolag och en rad andra aktörer ställer sig bakom.

Vill du veta mer om en lokalt installerad och säker IoT miljö

KONTAKTA OSS