Investor Relations

Ledningsgrupp

Robert Nilsson

Verkställande Direktör

Daniel Balog

Affärsutvecklingschef

Kim Liljegren

Marknadschef

Marcus Rejås

Utveckling och Säkerhetschef

Fredrik Björklund

Teknisk Chef

Styrelse

Robert Nilsson

Styrelseordförande

Klas Westholm

Styrelseledamot

Nils Andersson

Styrelseledamot

IR

klas.westholm@th1ng.se